Lotten Blomqvist och Maria Berglund

”Kost och cancer – myter och sanningar”, avsnitt 26

  • 24 februari, 2021
[smart_track_player url=”https://mcdn.podbean.com/mf/web/eaa666/en_podd_om_cancer_avsnitt26_master.mp3″ title=”Kost och cancer – myter och sanningar, avsnitt 26″]

1 500 fall av cancer per år i Sverige sägs vara direkt kopplade till matvanor. Men vad ska man äta för att minska risken för att få cancer? Och framförallt, kan man påverka sin chans att svara på behandling genom kosten om man redan har cancer? Är det till exempel sant att ”socker göder cancer” och därför bör undvikas?

Informationsflödet är enormt när det gäller kostvanornas påverkan på cancer, och idag ska vi försöka ta reda på vad som är myter och vad som vi faktiskt vet är sant. För att få hjälp med detta har vi bjudit in dietisten Maria Berglund, som jobbar med cancerpatienter på Akademiska sjukhuset.

Medverkande:

Maria Berglund, dietist
Lotten Blomqvist, programledare och cancersjuksköterska

Leave a Comment:

Add Your Reply