Immunterapi ger nytt hopp om behandling mot bukspottskörtelcancer, avsnitt 24

  • 31 augusti, 2020
[smart_track_player url=”https://mcdn.podbean.com/mf/web/hsnhgb/podd_om_cancer_master_avsnitt24_master.mp3″ title=”Immunterapi ger nytt hopp om behandling mot bukspottskörtelcancer”]

”Vi har haft patienter som har haft klar nytta, sedan får vi titta på exakt hur många. Det är det vi måste sammanställa och följa upp hos de som nu behandlas. Hur mycket gör immunterapin egentligen? Vi kommer genom de sammanställningar vi gör att veta mer under hösten.”

Bukspottskörtelcancer är en av de cancerformer som har sämst prognos för patienten. Sjukdomen har diffusa symtom som gör den svår att upptäcka, samtidigt som den sprider sig snabbt till andra delar av kroppen. Den är på grund av sin placering även svår att operera bort. Om operation inte är möjlig går det att sätta in läkemedel, men här handlar det än så länge främst om att bromsa sjukdomen något och lindra besvären. Men på senare tid har så kallad immunterapi, där man låter kroppens eget immunförsvar angripa cancercellerna, gett nytt hopp om att på sikt hitta en mer effektiv behandling. I det här avsnittet träffar vi Gustav Ullenhag, överläkare i onkologi på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet, som leder en studie på området som har gett lovande resultat.

Medverkande:
Gustav Ullenhag, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset
Lotten Blomqvist, programledare och cancersjuksköterska

Leave a Comment:

Add Your Reply