Category Archives for Podcast

Lotten Blomqvist och Maria Berglund

”Kost och cancer – myter och sanningar”, avsnitt 26

 • 24 februari, 2021
[smart_track_player url=”https://mcdn.podbean.com/mf/web/eaa666/en_podd_om_cancer_avsnitt26_master.mp3″ title=”Kost och cancer – myter och sanningar, avsnitt 26″]

1 500 fall av cancer per år i Sverige sägs vara direkt kopplade till matvanor. Men vad ska man äta för att minska risken för att få cancer? Och framförallt, kan man påverka sin chans att svara på behandling genom kosten om man redan har cancer? Är det till exempel sant att ”socker göder cancer” och därför bör undvikas?

Informationsflödet är enormt när det gäller kostvanornas påverkan på cancer, och idag ska vi försöka ta reda på vad som är myter och vad som vi faktiskt vet är sant. För att få hjälp med detta har vi bjudit in dietisten Maria Berglund, som jobbar med cancerpatienter på Akademiska sjukhuset.

Medverkande:

Maria Berglund, dietist
Lotten Blomqvist, programledare och cancersjuksköterska

”Visst ska man fira om man blir friskförklarad, men det viktiga är att leva nu”, avsnitt 25

 • 30 september, 2020
[smart_track_player url=”https://mcdn.podbean.com/mf/web/m92mnv/podd_om_cancer_master_a25_master8njiz.mp3″]

”Jag försöker att leva efter ”lev idag, men planera för framtiden”. Jag är faktiskt rätt glad att vara frisk idag och sedan veta jag kommer nog vara frisk om tre månader också. Behandlingen är till för att man ska fortsätta leva. Det är lätt om man får en cancerdiagnos att tänka att ”nu ska jag behandlas och så ska jag bli frisk, och sen så ska jag…”. Och visst ska man fira om man någon gång skulle bli friskförklarad, men det viktiga är verkligen att leva nu, jag tror att det är så för alla.”

Sommaren 2016 var Fredrik Johansson vår allra första gäst i En podd om cancer. Han hade då fått diagnosen lungcancer tre år tidigare och hade fått veta av sin läkare att det inte fanns någon bot utan endast bromsande behandling. När vi träffade Fredrik den gången levde han fortfarande ett normalt liv och – fantastiskt nog – gör han det fortfarande. I det här avsnittet berättar Fredrik om sitt liv under de senaste fyra åren. Det är ett lite längre avsnitt än vanligt, men vi lovar att det är värt att lyssna på hela vägen.

Medverkande:

Fredrik Johansson, patient
Lotten Blomqvist, programledare och cancersjuksköterska

Immunterapi ger nytt hopp om behandling mot bukspottskörtelcancer, avsnitt 24

 • 31 augusti, 2020
[smart_track_player url=”https://mcdn.podbean.com/mf/web/hsnhgb/podd_om_cancer_master_avsnitt24_master.mp3″ title=”Immunterapi ger nytt hopp om behandling mot bukspottskörtelcancer”]

”Vi har haft patienter som har haft klar nytta, sedan får vi titta på exakt hur många. Det är det vi måste sammanställa och följa upp hos de som nu behandlas. Hur mycket gör immunterapin egentligen? Vi kommer genom de sammanställningar vi gör att veta mer under hösten.”

Bukspottskörtelcancer är en av de cancerformer som har sämst prognos för patienten. Sjukdomen har diffusa symtom som gör den svår att upptäcka, samtidigt som den sprider sig snabbt till andra delar av kroppen. Den är på grund av sin placering även svår att operera bort. Om operation inte är möjlig går det att sätta in läkemedel, men här handlar det än så länge främst om att bromsa sjukdomen något och lindra besvären. Men på senare tid har så kallad immunterapi, där man låter kroppens eget immunförsvar angripa cancercellerna, gett nytt hopp om att på sikt hitta en mer effektiv behandling. I det här avsnittet träffar vi Gustav Ullenhag, överläkare i onkologi på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet, som leder en studie på området som har gett lovande resultat.

Medverkande:
Gustav Ullenhag, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset
Lotten Blomqvist, programledare och cancersjuksköterska

Så påverkar corona cancerpatienterna, avsnitt 23

 • 30 mars, 2020
[smart_track_player url=”https://enpoddomcancer.podbean.com/mf/play/ycz2rx/podd_om_cancer_a23_master.mp3″ title=”Så påverkar corona cancerpatienterna”]

Coronasmittan påverkar sjukvården i högsta grad, och även cancervården påverkas förstås. Det pratas om riskgrupper där hög ålder verkar vara den främsta riskfaktorn, i kombination med underliggande sjukdomar. Hur är det då för våra cancerpatienter? Innebär en cancersjukdom att man har ökad risk att drabbas? Hur farligt är det att bli smittad under en pågående behandling med cellgifter?

Frågorna är många och erfarenheterna är än så länge begränsade. I det nya avsnittet av En podd om cancer träffar vi Hans Hagberg, som är docent och överläkare på onkologen på Akademiska sjukhuset, för att reda ut en del av de funderingar man kan ha som cancerpatient.

Lotten Åsén och Lars Björklund.

”Det är ofta de enkla sakerna som hjälper mest”, avsnitt 22

 • 16 december, 2019

[smart_track_player url=”https://enpoddomcancer.podbean.com/mf/play/7hykpq/Det_r_ofta_de_enkla_sakerna_som_hj_lper_mest_avsnitt22_master.mp3″ title=”Det är ofta de enkla sakerna som hjälper mest”]

 • Vi vill ju trösta, men många gånger kan vi inte trösta. Det blev en väldigt tidig erfarenhet här på sjukhuset att det var så svårt eller hemskt det jag mötte, så jag tänkte ”här finns ingen tröst”. Men då vände jag på det och sa att det kan bli till tröst, det jag gör, om det infinner sig lite senare hos den här människan. Och då började jag tidigt fundera på vad som blir till tröst. Och det är ofta väldigt enkla saker; omsorgen, att man inte blir ensam, att de som vårdar visar respekt och varsamhet.

Det säger Lars Björklund, som redan 1979 började arbeta som sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset och sedan har verkat här under en stor del av sitt yrkesliv. Genom åren har han mött många patienter och anhöriga i behov av stöd och tröst. Men hur gör man för att trösta den som inte har något hopp om att bli frisk? En hel del av svaret ligger i vad man inte ska göra.

Medverkande:
Lars Björklund, sjukhuspräst
Lotten Blomqvist, programledare och cancersjuksköterska

”Cancerbaksmällan – så drabbade den Emma”, avsnitt 21

 • 2 maj, 2019

[smart_track_player url=”https://enpoddomcancer.podbean.com/mf/play/tx46pc/podd_om_cancer_avsnitt_21_master.mp3″ title=”Cancerbaksmällan – så drabbade den Emma”]

”Sjukvården blir allt bättre på att behandla cancersjukdomar. Det blir hela tiden fler som antingen blir helt friska, eller som kan leva i många år med cancer som en kronisk sjukdom. Men även om man överlever kan de fysiska och psykiska ärren göra det svårt att hitta tillbaka till ett normalt liv. De senaste åren har begreppet ”cancerbaksmälla” lanserats som ett sätt att beskriva det här.

En som har erfarenhet av det är Emma Skoglund, som har en obotlig hjärntumör och tidigare även har opererats för bröstcancer. Bröstcancern är idag borta och hjärntumören är under kontroll, förhoppningsvis för lång tid framåt. Ändå påverkar sjukdomen och behandlingen fortfarande Emmas liv på många sätt. I det här avsnittet av En podd om cancer berättar hon om hur hennes väg framåt ser ut.

Medverkande:
Emma Skoglund, patient.
Lotten Blomqvist, programledare och cancersjuksköterska.

”Det svåra samtalet”, avsnitt 20

 • 25 februari, 2019

[smart_track_player url=”https://enpoddomcancer.podbean.com/mf/play/ud4p85/podd_om_cancer_a20_master.mp3″ title=”Det svåra samtalet”]

”Jag brukar inte ge tidsangivelser så där som man ser i filmer eller läser i böcker, ”doktorn sa att jag bara har tre månader att leva”. Det gör jag inte av det skälet att vi inte vet exakt, och jag tror även att det är väldigt plågsamt att få en utmätt tid.” Det säger överläkaren Nina Cavalli-Björkman, som är gäst i nya avsnittet av En podd om cancer.

– Men jag försöker höra med mina patienter: vad är det du vill veta, vad behöver du hinna med, vad är det du tänker när du tänker på den här frågan? Oftast vill människor ha någon slags allmän uppfattning om ”hur allvarligt är det här?”. Och då måste vi kunna prata om det, fortsätter hon.

Nina Cavalli-Björkman har många års erfarenhet av att lämna tunga besked till cancerpatienter som inte kan botas. I det nya avsnittet av En podd om cancer berättar hon om sin erfarenhet av svåra samtal. Vad bör man som läkare säga till sin patient – och vad bör man inte säga? Och hur kan man förbereda sig som patient?

Medverkande:
Nina Cavalli-Björkman, överläkare vid Akademiska sjukhuset
Lotten Blomqvist, programledare och cancersjuksköterska

”Nobelpriset 2018 – Catja fick det senaste inom immunterapi”, avsnitt 19

 • 11 december, 2018
[smart_track_player url=”https://enpoddomcancer.podbean.com/mf/play/rgydbt/En_podd_om_cancer_avsnitt_19_master.mp3″ title=”Nobelpriset 2018 – Catja fick det senaste inom immunterapi”]

Catja drabbades av lymfom, som trots upprepade behandlingar kom tillbaka. Till sist fick hon hjälp av en ny behandling, som blivit möjlig genom ett stort medicinskt genombrott under senare år – ett genombrott som bland annat belönats med årets Nobelpris i medicin. Catjas egna immunförsvarsceller, s k car T-celler, har modifierats genetiskt i laboratorium och sedan getts tillbaka till henne, nu med egenskapen att de attackerar hennes lymfomceller. Det är alltså hennes eget immunförsvar som bekämpar cancern och resultatet för Catjas del är hittills mycket positivt.

I det nya avsnittet berättar Catja om sin sjukdom och hur den nya behandlingen har hjälpt henne. Medverkar gör även Gunilla Enblad, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som berättar mer om hur den nya behandlingen fungerar.

Medverkande:
Catja (gäster)
Lotten Blomqvist, programledare och cancersjuksköterska
Gunilla Enblad, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset

”Jag tog tillbaka kontrollen över min kropp”, avsnitt 18

 • 11 oktober, 2018

[smart_track_player url=”https://enpoddomcancer.podbean.com/mf/play/6r8s5c/Avsnitt_18_-_Podcast_-_master_mp3.mp3″ title=”Jag tog tillbaka kontrollen över min kropp”]

Yogan har blivit en trygghet och ett sätt att fylla på med energi. Sedan har det för mig också handlat om att ta tillbaka kontrollen över min kropp. Den har varit utsatt för så mycket – strålning, cytostatikabehandling, operation, med mera –  och det där har legat utanför min kontroll.

Medicinsk yoga kan vara ett effektivt sätt för patienter och anhöriga att minska stress och oro, och ett sätt att må bättre såväl psykiskt som fysiskt. I det här avsnittet av En podd om cancer träffar vi Per, som vårdats för cancer i tjocktarmen, och hans fru Kerstin, som båda berättar om vad yogan har inneburit för deras del. Medverkar gör även Ingrid Back, kurator och mediyogaterapeut på Akademiska sjukhuset.

Medverkande:
Per och Kerstin (gäster)
Lotten Blomqvist, programledare och cancersjuksköterska
Ingrid Back, kurator och mediyogaterapeut, Akademiska sjukhuset

”Jag var riktigt obekväm i receptionen på mammografin”, avsnitt 17

 • 6 september, 2018

[smart_track_player url=”https://enpoddomcancer.podbean.com/mf/play/dctvkf/Avsnitt_17_-_Podcast_-_master.mp3″ title=”Jag var riktigt obekväm i receptionen på mammografin”]

Den enda gången jag var riktigt obekväm var när jag stod i receptionen på mammografin och det var någon kvinna som gick, någon kvinna som stod kvar och någon som kom. Och då kände jag: ”nej, det här var inte min avdelning”.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, men varje år drabbas också knappt 50 män i Sverige av sjukdomen. I det här avsnittet av En podd om cancer träffar vi Roger, som berättar hur det var för honom att drabbas av bröstcancer.

Medverkande:
Roger (gäst)
Lotten Blomqvist, programledare och cancersjuksköterska
Henrik Lindman, överläkare inom onkologi, Akademiska sjukhuset